THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031) - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031)

NHÓM MÔN HỌC: 01

LỚP: 17D2XDB1

NGHỈ HỌC CA 5 THỨ NĂM (14/05/2020)

PHÒNG: B-08.02

GIẢNG VIÊN: LƯƠNG TOÀN HIỆP

SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG: THỨ BẢY (16/05/2020)
14584151