THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - LỚP 17D2XDB1 - HK1 - 19_20 - THẦY HƯNG
THÔNG BÁO

SINH VIÊN HỌC MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01

LỚP: 17D2XDB1

KỲ HỌC: HK1B NĂM HỌC 2019 - 2020

GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN VIỆT HƯNG

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG NỘP BÁO CÁO GẤP TỪ 15/05/2020 - 20/05/2020

 
14584170