THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 HK1 - THẦY NGUYỄN VIỆT HƯNG
Lịch bảo vệ đồ án bê tông cốt thép 2 học kì 1 năm 2019-2020:

- sinh viên đến bảo vệ tại phòng A04.30 lúc 18h00 thứ 4 ngày 27/05/2020.

- sinh viên có mặt đúng giờ tại phòng bảo vệ đồ án.
14584331