THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

MÔN HỌC: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET106)

NHÓM MÔN HỌC: 01

LỚP: 18HXDB1

NGHỈ HỌC CA 5 THỨ SÁU (05/06/2020)

PHÒNG: B-09.05

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG: THỨ BA (09/06/2020)
14584471