LỊCH HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - HK2 - NH 19-20 - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP
- THỜI GIAN HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424087 NHÓM 01 LỚP 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 6 NGÀY 19/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.08.

- Lưu ý: đây là đợt HƯỚNG DẪN THAM QUAN CÔNG TRÌNH (NĂM HỌC 19 - 20) nếu sinh viên không đi NGHE HƯỚNG DẪN sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi NGHE HƯỚNG DẪN đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14584625