LỊCH HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - EGM101 - HK3 - NH 19-20 - 17HXDA1 - NHÓM 01 - CÔ HẠNH
- THỜI GIAN HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC EGM101 NHÓM 01 LỚP 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 5 NGÀY 23/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.05.

THỨ 5
NGÀY 30/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.05.

THỨ 5
NGÀY 06/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.05.

- Lưu ý: đây là đợt học môn HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (NĂM HỌC 19 - 20) nếu sinh viên không đi học sẽ không được thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi học đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14585132