THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427) - NHÓM 01 - LỚP 19HXDA1 - THẦY TRUNG
SINH VIÊN HỌC LỚP ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (ARH427)

LỚP: 19HXDA1

NHÓM MÔN HỌC: 01

MÃ GIẢNG VIÊN: TN10191271

ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN QUỐC TRUNG (0903 406 276) ĐỂ SẮP XẾP LỊCH HỌC CHO LỚP
14585141