LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 (LỚP TỐI) - 424075 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_11 - NHÓM 01 - THẦY NAM
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075)
  • Thời gian: từ 13h30, Chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020
  • Địa điểm: phòng A.08-10
Lưu ý: Tất cả SV nộp bài từ đầu giờ 13h30, sau đó chờ đến lượt bảo vệ. SV nộp muộn sẽ không được bảo vệ.
14585739