THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG
  • Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG
  • Vị trí làm việc: Kỹ sư Xây dựng (Số lượng: 04), Kỹ sư Cầu đường (Số lượng: 02)
  • Yêu cầu: Đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp đúng chuyên ngành.
  • Liên hệ: Mr. Nghi – Phát triển nguồn nhân lực
  • Email: nghile@vse.edu.vn
  • Số điện thoại: 093 389 1414
  • Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30/09/2021
 


14595248