THÔNG BÁO QUY ĐỊNH NỘP FILE ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - LỚP 19HXD TRÊN GOOGLE CLASSROOM
Thời gian nộp bài: Trước 10h00 sáng thứ bảy, ngày 23.10.2021.
Quy định:
- Bước 1: tạo thư mục riêng cho mỗi sv, tên thư mục: STT - HỌ TÊN SV.
(CHÚ Ý: STT lấy 3 chữ sô, họ tên không có dấu tiếng Việt)
- Bước 2: nộp đủ 4 file trong mỗi thư mục.
-Bước 3: Nén thư mục chứa đủ 4 file dạng.zip hoặc RAR rồi tải lên Google classroom theo link:

http://classroom.google.com/c/Mzg4NDU4NzU4OTAz?cjc=xv7kx3q.

LƯU Ý: NỘP ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG GIỜ THEO QUY ĐỊNH THÌ MỚI ĐƯỢC PHÉP BẢO VỆ ONLINE VÀO 6H45 SÁNG CHỦ NHẬT 24/10/2021.
 
14597766