THÔNG BÁO LỊCH GIAO ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THEP 2 (CET445) -NHÓM 01 - LỚP THẦY TOÀN

THÔNG BÁO
LỊCH GIAO ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THEP 2 (CET445) -NHÓM 01 - LỚP THẦY TOÀN
- Vẫn còn nhiều sinh viên chưa lên gặp thầy Toàn để nhận đồ án.
- Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng khoa XD tại khu E. Để gặp thầy giao đề.
- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16H00, 29/07/2022 (liên hệ giờ hành chính)
* Lưu ý: Những bạn SV chưa nhận đồ án và không liên hệ GV để nhận đồ án, mọi trường sai sót liên quan đến Đồ án sẽ không được giải quyết.
 

14602946