THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN

THÔNG BÁO:
- LỊCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG:
+ 20DXDA2 (NHÓM 2): sáng thứ hai (05/06/2023).
+ 20DQXA1 (NHÓM 3) : sáng thứ ba (06/06/2023).
+ 20DXDA1 (NHÓM 1) : sáng thứ năm (08/06/2023).
- Tuần này là tuần cuối cùng : SV khẩn trương nộp báo cáo (thuyết minh và Bản vẽ).
LƯU Ý:
-SV bận lịch học theo Nhóm lớp mình, có thể chuyển sang bảo vệ với Nhóm lớp khác (Nhưng phải báo trước cho thầy, để theo dõi, chấm điểm …)
-SV chậm trễ sẽ không được thắc mắc, Khiếu nại về sau .THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN 32
14610697
×