THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN

THÔNG BÁO: BỔ SUNG
 
- BỔ SUNG LỊCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN
- Dành cho sinh viên chưa kịp bảo vệ vào thời gian công bố trước đó.
LƯU Ý:
-SV bận lịch học theo Nhóm lớp mình, có thể chuyển sang bảo vệ với Nhóm lớp khác (Nhưng phải báo trước cho thầy, để theo dõi, chấm điểm …)
-SV chậm trễ sẽ không được thắc mắc, Khiếu nại về sau .

THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN 18
14610842
×