​[THÔNG BÁO - HỌC BỔNG SINH VIÊN] CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VITECCONS SCHOLARSHIP 2023

[THÔNG BÁO - HỌC BỔNG SINH VIÊN] chương trình học bổng VITECCONS SCHOLARSHIP 2023
Công ty VITECCONS thông báo chương trình học bổng nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khó khăn và có thành tích học tập tốt đang học Khoa Xây Dựng
1. Số suất và mức học bổng: 10 suất, giá trị 2.000.000 đồng/suất.
  • Ngành kỹ thuật xây dựng: số lượng 10 sinh viên
2. Điều kiện: Sinh viên tham gia xét học bổng là sinh viên hệ đại học chính quy (Văn bằng 1) (thuộc năm 2, 3, 4), Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng của các tổ chức/doanh nghiệp và cá nhân khác trong năm học 2022 – 2023 và thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau (thứ tự ưu tiên từ trên xuống):
- SV có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác), có ý chí và có điểm trung bình học kỳ năm học 2022-2023 từ 2.5 trở lên.
- SV có tinh thần hiếu học và có điểm trung bình học kỳ năm học 2022-2023 loại Giỏi trở lên (từ 3.2/4.0)
- SV có tinh thần hiếu học, có thành tích hoạt động Đoàn- Hội xuất sắc năm 2022-2023 và có điểm trung bình học kỳ năm học 2022-2023 loại Khá từ 2.5 trở lên.
3. Cách thức xét tuyển
Bước 1: Hồ sơ xin học bổng gồm:
  • Thư xin học bổng trình bày cụ thể hoàn cảnh khó khăn hoặc viết về hoài bão sau khi tốt nghiệp đại học (tự viết tay hoặc đánh máy)
  • Bảng điểm học tập năm học 2022-2023
  • Bản photo thẻ SV, CMND/CCCD
  • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận về các thành tích đạt được (trong năm học 2022-2023 nếu có)
  • Giấy xác nhận hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được (trong năm học 2022-2023 nếu có)
Bước 2: Gửi hồ sơ file scan về Email: 4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:
  • Nhận hồ sơ từ 21/09/2023 đến 28/09/2023
  • Nộp bản cứng tại văn phòng Khoa Xây dựng – E1-02.13 (Liên hệ vào giờ hành chính)
  • Nộp file scan hồ sơ về địa chỉ Email trên.
 
14612689
×