DS mã đề BTCT 1- Lớp 14D2XD1 (GVHD: Khổng Trọng Toàn)

SV xem mã đề trong file đính kèm. 
Ngày nộp Đồ án và bảo vệ SV liên hệ GVHD
Số điện thoại: Thầy Khổng Trọng Toàn - 0903.622.17

0