SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - (J)CET453 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_64,17DXDJA1,18HXDB1 - NHÓM 04,01 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC (J)CET453 NHÓM 04, 01 LỚP DOAN_64, 17DXDJA1,18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 26/01/2021 1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án  - Thời gian: từ 7h00, Thứ ba 26/01/2021 - Địa điểm: + Hội đồng 1: Phòng E1-02.08 (cơ sở Quận 9) + Hội đồng 2: Phòng E1-02.07 (cơ sở Quận 9)...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KHÓA 2016 NGÀY 23/01/2021 Hội đồng Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp - Thứ 7 - 23/01/2021 - Phòng A-04.21 - Tại 475A Điện Biên Phủ - Phường 25 - Bình Thạnh. Bắt đầu lúc 8h - dự kiến kết thúc lúc 15h.Sinh viên xem danh sách thứ tự bảo vệ tại đây:...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
BUỔI DUYỆT BẢN VẼ - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - THẦY NAM Sinh viên nào muốn duyệt bản vẽ hoặc hướng dẫn thêm (không bắt buộc tham dự) vui lòng lưu ý thông tin sau:BUỔI DUYỆT BẢN VẼ  - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAMThời gian: ca...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THI CÔNG SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN THI CÔNG.THỜI GIAN: 18h00 -20h00 THỨ HAI,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CƠ HỌC SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN CƠ HỌC.THỜI GIAN: 09h20 -11h30 THỨ BẢY,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG NỀN MÓNG SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN NỀN MÓNG.THỜI GIAN: 12h30 -15h00 THỨ BẢY,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KẾT CẤU SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN KẾT CẤU.THỜI GIAN: 07h30 -11h00 THỨ SÁU, NGÀY 15/01/2021 (2 tiết ca 5) ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC