SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TCTC - CET453 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DKXE1 - NHÓM 701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 701 LỚP 16DKXE1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 03/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 8 LÚC 13H30 TẠI PHÒNG B-11.06. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU - 424010 - HK1 - NH 18-19 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÓM 01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-09.11. - Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ...
LỊCH HỌC ĐA KC BTCT 2 - (J)CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD01,15DXDJ01 - NHÓM 01,601 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 01, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-09.11. - Lưu ý: đây...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT - CET443 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DKI01,02 - NHÓM 401,402,01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT NHÓM 401, 402, 01 LỚP 15DKI01, 15DKI02, HOCLAI11 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 17H30 TẠI PHÒNG B-05.01. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 29/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 30/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H30 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO SINH VIÊN LỚP 15DXD01,02 ĐI THAM QUAN CÔNG TRÌNH THAM QUAN CÔNG TRÌNH CHO HỌC PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 LỚP 15DXD01,02   THỜI GIAN: THỨ 5 NGÀY 27/12/2018, CÓ MẶT LÚC 06H30 TẠI SẢNH B CÁC LƯU Ý SINH VIÊN CẦN TUÂN THEO: CÓ MẶT TRƯỚC 15...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ NĂM NGÀY 20/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-08.10. THỨ NĂM NGÀY 27/12/2018, BẮT...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 19/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 15/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC