DS tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 30.01.16 (Đợt xét tốt nghiệp tháng 09/2016)
Lễ phát bằng cho sinh viên khoa Xây dựng sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/01/2016 (lúc 7g30)
Sinh viên đóng tiền thuê lễ phục tại phòng tài chính
Thứ 5 (28/01/2016) Sinh viên nhận lễ phục tại văn phòng khoa xây dựng (sáng từ 7g30->11g30; chiều từ 13g30->16g30)
Sinh viên có thắc mắc liên hệ về phòng đào tạo, gặp cô Loan.
Số điện thoại: (08)3512.0782 - (08)5445.7777 bấm số 22
 
14555910