Xét Tốt nghiệp dự kiến tháng 06-2016
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.

Lớp ngày: liên hệ gặp Cô Trang

Lớp tối: liên hệ gặp Cô Đinh Hương

Số điện thoại liên hệ: (08) 3512.0782
14558066