THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP: 14D2XD01,14LDXD02, HOCLAI_T30

Sinh viên Lớp: 14D2XD01, 14LDXD02, HOCLAI_T30 có mặt lúc 17h00 ngày 04/10/2016 tại Phòng B11.11 để nghe Thầy Toàn triển khai môn: Thực tập tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên các lớp trên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

14559039