TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019
1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP:

- SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH

2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC:

- THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019

- ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.32

3. THỜI GIAN TRẢ LỄ PHỤC:

- SAU KHI LÀM LỄ SINH VIÊN TRẢ LỄ PHỤC TẠI PHÒNG TỰ HỌC E1-01.01 TRƯỚC 11H30

- SAU 11H30 SINH VIÊN TRẢ LỄ PHỤC TẠI KHOA XÂY DỰNG A-03.32 VÀO THỨ 2 (11/03/2019)
 
14574486