THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020)

Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau:

  • Nộp Đơn xin nhận đề tài tốt nghiệpBảng điểm (do Phòng Đào tạo cấp, có đóng dấu xác nhận) về Văn phòng Khoa XD: từ ngày 07/05 đến hết ngày 15/05/2020, biểu mẫu nhận đề tài tốt nghiệp theo file đính kèm.

  • Điều kiện nhận ĐATN: sinh viên nợ từ 10 tín chỉ trở xuống, không được nợ 01 trong các môn điều kiện (bao gồm: Autocad, Kết cấu BTCT1, Kết cấu BTCT2, Nền và móng công trình, Kỹ thuật thi công, Tin học trong phân tích kết cấu).

  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN: trong thời gian 16-17/05/2020trên web khoa.

  • Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đóng học phí qua ngân hàng đến hết ngày 29/05/2020. SV nào không đóng học phí theo quy định, thì sau thời hạn trên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN.

  • Ngày giao ĐATN và hướng dẫn quy chế: 09h00 Thứ hai, phòng A08.11 ngày 18/05/2020. Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ. Mọi trường hợp vắng mặt, Khoa sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau.

------------

Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng K.XD trong giờ hành chính, gặp A. Trưởng (điện thoại: 028.3512.0292).

 
Khoa XD

 

 
14584054