THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP(CET443), ĐA CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (CET445) - LỚP THẦY TOÀN

THÔNG BÁO
Sinh viên có lịch học ĐA Kết cấu bê tông cốt thép 2 - CET445 - Nhóm 03
- GV: Thầy Toàn
- Lớp 22D2XDA1
- Thời gian: 18h00 - 01/03/2024
- Phòng: A-06.10
 
Sinh viên có lịch học ĐA Kết cấu bê tông cốt thép - CET443 - Nhóm 01;02;03
- GV: Thầy Toàn
- Lớp 20DKIA1,A2
- Thời gian:
+ Sáng Từ 7h30 - 07/03/2024
+ Chiều Từ 12h30 - 07/03/2024
- Phòng: E1-05.04
(Cả ngày, SV chọn 1 buổi để tham gia nhận đề)
14615411
×