THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020
QUY ĐỊNH & CÁC BIỂU MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên vui lòng tải các biểu mẫu và quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp tại đây.
THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2020 Sinh viên các ngành Xây dựng và Cầu đường vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo các file đính kèm bên dưới. Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp lực 9h00 sáng thứ 2 ngày 18/5/2020 tại phòng...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 19/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.05.09.- Lưu...
THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - LỚP 17D2XDB1 - HK1 - 19_20 - THẦY HƯNG THÔNG BÁOSINH VIÊN HỌC MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01LỚP: 17D2XDB1KỲ HỌC: HK1B NĂM HỌC 2019 - 2020GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN VIỆT HƯNGLIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG NỘP BÁO CÁO GẤP TỪ...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031) - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌCMÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (421031)NHÓM MÔN HỌC: 01LỚP: 17D2XDB1NGHỈ HỌC CA 5 THỨ NĂM (14/05/2020)PHÒNG: B-08.02GIẢNG VIÊN: LƯƠNG TOÀN HIỆPSINH VIÊN ĐI HỌC LẠI BÌNH...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_45 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP DOAN_45 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 13/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.04.-...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG K15 ĐỢT 2, NGÀNH QLXD K16 ĐĂNG KÝ ĐATN (đợt T5/2020)  - Sinh viên Ngành Kỹ thuật công trình giao thông k15 đợt 2:  nộp đơn xin nhận đề tài tốt nghiệp và bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp. Từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020 (biểu mẫu nhận đề tài tốt...
T/B ĐĂNG KÝ ĐATN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020) Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau: Nộp...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 5/2020) Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng các hệ CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 mong muốn thực hiện Đồ án tốt nghiệp - đợt tháng 5/2020 - vui lòng lưu ý các nội dung sau: Nộp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC