THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK2A - NH 20-21 - 19DXDA1,19DXDA2 - NHÓM 01,02 - CÔ HẠNH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01, 02 LỚP 19DXDA1, 19DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 20 - 21 SINH VIÊN CÁC KHÓA VUI LÒNG NHẬN SÁCH THEO THỜI GIAN QUY ĐỊNH. THỜI GIAN PHÁT SÁCH: TỪ 08/03 ĐẾN 10/03/2021. KHÓA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020: NHẬN SÁCH TẠI KHU...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 (LỚP TỐI) - CET446 - HK1B - NH 20-21 - 18HXDA1,18D2XDA1 - NHÓM 02 - THẦY NAM LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) Thời gian: từ 07h30, Chủ nhật, ngày 31 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: phòng B-15.02 Thứ tự bảo vệ: mã đề 1-30 (buổi sáng), 31-60 (buổi chiều)...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1 - NH 20-21 - DOAN_30 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_30 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 29/01/2021, BẮT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK1B - NH 20-21 - 18HXDB1, 18D2XDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 03 LỚP 18HXDA1, 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - (J)CET453 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_64,17DXDJA1,18HXDB1 - NHÓM 04,01 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC (J)CET453 NHÓM 04, 01 LỚP DOAN_64, 17DXDJA1,18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 26/01/2021 1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án  - Thời gian: từ 7h00, Thứ ba 26/01/2021 - Địa điểm: + Hội đồng 1: Phòng E1-02.08 (cơ sở Quận 9) + Hội đồng 2: Phòng E1-02.07 (cơ sở Quận 9)...
ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 25/01/2021 (Chuyên đề)   1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án chuyên đề - Thời gian: từ 7h00, Thứ hai 25/01/2021 - Địa điểm: Phòng E1-10.08 (cơ sở Quận 9) - Danh sách thứ tự bảo vệ: xem file đính kèm bên dưới - Lưu ý: Sinh...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS