THÔNG BÁO DANH SÁCH (BỔ SUNG) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 9/2023)

 THÔNG BÁO DANH SÁCH (BỔ SUNG) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 9/2023) 3
 
Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức (BỔ SUNG) sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng, Quản lý Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2023:
 
--------
Thông tin về buổi hướng dẫn quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp (dành cho cả SV đủ điều kiện và SV chờ xem xét):
  • Thời gian: 08h30 sáng Thứ hai 18/09/2023
  • Địa điểm: E2-03.10 (ThuDuc Campus)
  • File hướng dẫn quy định thực hiện đồ án: bấm vào link để tải file
  • Các biểu mẫu cần thiết: bấm vào link để tải file
Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ buổi hướng dẫn chung này. Mọi trường hợp vắng mặt sẽ không được giải quyết các khiếu nại về sau. Sinh viên nào gặp trở ngại trong quá trình nhận đề hoặc gặp GVHD, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa (qua số điện thoại 028.7101.2379) để được hỗ trợ.

Lưu ý: 
  • Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đóng học phí qua ngân hàng đến hết ngày 20/09/2023. Nếu SV không hoàn thành đóng học phí theo quy định, thì sẽ bị xóa tên và phải dừng ĐATN. Các khóa từ 2017 trở về trước nộp 9 tín chỉ, các khóa 2018 trở về sau nộp 12 tín chỉ.
  • Mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính: LINK 
 
Khoa Xây dựng (tháng 09/2023)
14612573
×