SINH VIÊN - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QLXD VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG (THÁNG 9/2023)     Khoa Xây dựng thông báo sinh viên các ngành Quản lý Xây dựng, Kinh tế Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 :   -------- Thông tin về buổi hướng dẫn quy định thực hiện đồ án...
THÔNG BÁO DANH SÁCH (BỔ SUNG) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 9/2023)     Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức (BỔ SUNG) sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng, Quản lý Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2023:   -------- Thông tin về buổi hướng...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 9/2023)     Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý Xây dựng, Kinh tế Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2023:...
Thông báo CẬP NHẬT thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp tháng 09/2023 Thông báo CẬP NHẬT thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp tháng 09/2023, dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây: Kỹ thuật xây...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 09/2023) Thông báo dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây: Kỹ thuật xây dựng (hoặc Kỹ thuật công trình xây dựng) Cầu đường (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 04/2023 - ĐỢT 02) - KỸ THUẬT XÂY DỰNG Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng & Kỹ thuật Công trình Xây dựng  đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt 02 tháng 4/2023:   -------- Thông tin về buổi hướng...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 04/2023 - ĐỢT 02) - QLXD & Kinh tế XD Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt 02 tháng 4/2023:   -------- Thông tin về buổi hướng dẫn quy định...
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 4/2023 - ĐỢT 1) Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt 01 tháng 4/2023:   -------- Thông tin về...
CẬP NHẬT - THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (THÁNG 4/2023 - ĐỢT 01) Thông báo cập nhật thời gian công bố kết quả xét đợt 01 Đồ án Tốt nghiệp dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 04/2023) Thông báo dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây: Kỹ thuật xây...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×