THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 09/2023)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 09/2023) 3
Thông báo dành cho sinh viên các hệ chính quy/ liên thông/ văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây:
 • Kỹ thuật xây dựng (hoặc Kỹ thuật công trình xây dựng)
 • Cầu đường (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)
 • Kinh tế xây dựng
 • Quản lý xây dựng
1. Điều kiện được nhận Đồ án tốt nghiệp (ĐATN): mới cập nhật thay đổi, áp dụng từ tháng 8/2022

- Quy định chung: Nợ không quá 10 tín chỉ tích lũy (không bao gồm số tín chỉ của ĐATN), trong đó: ĐATN của khóa 2017 trở về trước là 9 tín chỉ, khóa 2018 trở về sau là 12 tín chỉ. Lưu ý các học phần kỹ năng và khởi nghiệp được xem như học phần tích lũy. Số tín chỉ tích lũy đủ điều kiện được ghi cụ thể trong bảng sau, dựa theo mỗi ngành, hệ đào tạo và khóa tuyển sinh.
 
Hệ đào tạo Ngành Khóa tuyển sinh Số TC đủ ĐK
Chính quy Kỹ thuật xây dựng 14 trở về trước 136
15,16,17 151
18 145 (*)
19,20,21 146
Cầu đường 14 trở về trước 135
15,16,17 148
18 137 (*)
Kinh tế xây dựng 14 trở về trước 121
18 118
19,20,21 128
Quản lý xây dựng 16,17 133
18 118
19,20,21 128
Liên thông
(từ CĐ hoặc TC)
Kỹ thuật xây dựng 17 trở về trước 136
18 145
19,20,21 146
Văn bằng 2 Kỹ thuật xây dựng 17 trở về trước 73
18,19,20,21 74
(*) Ghi chú: SV nào chưa đủ tín chỉ tích lũy do chưa được công bố điểm học phần "Thực tập tốt nghiệp" thì vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa để được hỗ trợ giải quyết.

- Quy định riêng: Bắt buộc phải học xong (đạt điểm từ F+ trở lên, theo thang điểm chữ) các môn tiên quyết sau:
 
(1) Ngành Kỹ thuật xây dựng 
 • CAP201 - AutoCAD
 • CAP213 - Tin học trong phân tích kết cấu
 • CET105 - Kết cấu bê tông cốt thép 1
 • CET106 - Kết cấu bê tông cốt thép 2
 • CET116 - Nền và móng công trình
 • CET114 - Kỹ thuật thi công
 • CET558 (hoặc CET571) - Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng
(2) Ngành Cầu đường
 • CET125 - Thiết kế đường ô tô 1
 • CET126 - Thiết kế đường ô tô 2
 • CET122 - Thiết kế cầu BTCT
 • CET123 Thiết kế cầu thép
 • CET118 - Thi công cầu
 • CET136 - Xây dựng đường
 • CET559 (hoặc CET579) - Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT
(3) Ngành Kinh tế xây dựng
 • ECO101 - Chiến lược và kế hoạch hóa
 • ECO102 - Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
 • ECO212 - Định mức kinh tế kỹ thuật và định giá xây dựng công trình
 • ECO520 - Thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế XD
(4) Ngành Quản lý xây dựng
 • CET130 - Tổ chức thi công
 • CET263 - Mô hình thông tin công trình 1
 • ECO212 - Định mức kinh tế kỹ thuật và định giá xây dựng công trình
 • MAN248 - Quản lý tiến độ dự án xây dựng
 • ECO102 - Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
 • MAN549 (hoặc MAN574) - Thực tập tốt nghiệp ngành QLXD
Ghi chú: Khoa XD không giải quyết các trường hợp xin cứu xét cho đợt ĐATN tháng 9/2023.

2. Thủ tục đăng ký nhận ĐATN
 • SV liên hệ Phòng Đào tạo-Khảo thí xin bảng điểm có đóng dấu xác nhận.
 • Nộp bản gốc bảng điểm trực tiếp tại Văn phòng khoa.
 • Nộp file mềm bảng điểm tại địa chỉ onlineLINK
 • Lưu ý: Ghép các trang bảng điểm để tạo 1 file mềm duy nhất (dùng định dạng pdf), dung lượng không quá 10MB, đặt tên file theo cú pháp: "Ho ten sinh vien-Bang diem". Chất lượng file cần rõ nét, đọc được đầy đủ thông tin: họ tên, mã số SV, ngành đào tạo, tên môn học, điểm số từng môn, tổng số tín chỉ đã tích lũy.
 • Sau khi hoàn tất nộp file mềm, mới xem như hoàn tất đăng ký.
 • Thời gian nộp: từ ngày hôm nay đến trước 11h00 trưa ngày 26/8/2023.
​3. Lưu ý các mốc thời gian quan trọng
 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN được công bố trên trang web khoa, dự kiến vào ngày 10/9/2023.
 • Thời gian giao ĐATN và hướng dẫn quy chế: 8h00 Thứ hai 11/9/2023 (địa điểm thông báo sau). Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ. Sinh viên nào vắng mặt sẽ không được giải quyết các khiếu nại về sau.
 • Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đóng học phí qua ngân hàng đến hết ngày 13/09/2023. Nếu SV không hoàn thành đóng học phí theo quy định, thì sẽ bị xóa tên và phải dừng ĐATN.
------------
Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa XD trong giờ hành chính:
 • Điện thoại: 028 7101 2379 (gặp anh An) 
 • Văn phòng: E1-02.13 (Cơ sở E)
 • Email: k.xaydung@hutech.edu.vn
 
Khoa XD (tháng 8/2023)
14612221
×