THÔNG BÁO MỚI
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
BUỔI DUYỆT BẢN VẼ - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - THẦY NAM Sinh viên nào muốn duyệt bản vẽ hoặc hướng dẫn thêm (không bắt buộc tham dự) vui lòng lưu ý thông tin sau:BUỔI DUYỆT BẢN VẼ  - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAMThời gian: ca...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_100 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 02 LỚP DOAN_100 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1B - NH 20-21 - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 19HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET105 - HK1B - NH 20-21 - 19DXDA1 - NHÓM 03 - CÔ LINH LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (CET105)Thời gian: từ 07H30, Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: phòng B-10.07Lưu ý: Tất cả SV không đi sẽ không có thắc mắc khiếu...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THI CÔNG SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN THI CÔNG.THỜI GIAN: 18h00 -20h00 THỨ HAI,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CƠ HỌC SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN CƠ HỌC.THỜI GIAN: 09h20 -11h30 THỨ BẢY,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG NỀN MÓNG SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN NỀN MÓNG.THỜI GIAN: 12h30 -15h00 THỨ BẢY,...
THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2020 - HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KẾT CẤU SINH VIÊN ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỢT THÁNG 9/2020, VUI LÒNG THAM DỰ BUỔI HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHẦN KẾT CẤU.THỜI GIAN: 07h30 -11h00 THỨ SÁU, NGÀY 15/01/2021 (2 tiết ca 5) ...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS