SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2A - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 30/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.09. -...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA2 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 03 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 30/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG E1.05.16. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2A - NH 19-20 - 17DXDA2 - NHÓM 06 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 06 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 24/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 02 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG E1.03.04. -...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 03 LỚP 17DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/06/2020           + BUỔI...
LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B.09.03. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA3 - NHÓM 04 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG E1.03.01. -...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 20/06/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H30, SÁNG THỨ BẢY (20/06/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
HỦY LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - HỦY THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 02/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.07.04.  
LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 02/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 07 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.07.04. -...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2020 Sinh viên các ngành Xây dựng và Cầu đường vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo các file đính kèm bên dưới. Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp lực 9h00 sáng thứ 2 ngày 18/5/2020 tại phòng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×