THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN NGÀNH KINH TÊ XÂY DỰNG & NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 04/2022)


THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN NGÀNH KINH TÊ XÂY DỰNG & NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐỢT THÁNG 04/2022) 7
SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG & NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
ĐỢT THÁNG 04/2022

- Thời gian: Buổi CHIỀU từ 13h30 đến 16h00 ngày 10/08/2022
- Địa điểm: Phòng E1-02.06
- Sản phẩm cần nộp:
  • 01 quyển Thuyết minh đóng bìa mềm, có kèm tờ phiếu giao đề.
  • 01 phụ lục (nếu có)
  • 01 bộ bản vẽ A1 có đầy đủ chữ ký của SV và các GVHD.(Nếu có)
  • 01 bản chính Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện ĐATN (BM03_QT05_DTKT_Phieu theo doi tien do).
  • 01 USB lưu trữ file PDF (Thuyết minh, Phụ lục, Bản vẽ - nếu có) và file mô hình. Các SV chung nhóm GVHD chỉ cần nộp 01 USB lưu trữ file chung cho cả nhóm (USB bỏ vào phong bì, ghi đầy đủ tên đề tài, tên SV, MSSV của từng thành viên).

Lưu ý:
- Bản vẽ, Thuyết minh và Phụ lục phải tuân thủ đúng quy định của Khoa..
- Khoa sẽ không giải quyết việc gia hạn nộp đồ án với bất kỳ lý do nào.
- Sau khi nộp bài, sinh viên phải theo dõi lịch bảo vệ đồ án để thực hiện đúng các yêu cầu do Khoa phổ biến.
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa (trong giờ hành chính) : 02871012379
14603140
×