ĐÀO TẠO - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường       *Giới thiệu Theo học chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, người học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ sở và nâng cao về Kỹ thuật môi trường; có khả năng nghiên cứu...
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường   * Giới thiệuChương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường tại HUTECH được xây dựng nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về các quá trình sinh hóa tự nhiên và sự biến đổi của nó...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC