HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG - VIỆN KỸ THUẬT HUTECH - NH 2020-2021
Chuỗi hình ảnh về Học thuật SV - Thiết kế xe đua điều khiển từ xa

Hình 1. Vòng Chung kết xếp hạng Cuộc thi thiết kế và chế tạo Xe đua F1

Hình 2. Các bạn SV đã sẵn sàng cho cuộc đua xe F1

Hình 3. Vòng Chung kết xếp hạng: các xe đua vào sân thi đấu


- VKT 2020 -

 
14588670