GIỚI THIỆU - THƯ VIỆN ẢNH
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2020-2021 Hình 1. HUTECH TECHSHOW 2020 Hình 2. HUTECH RACING 2020 Hình 3. Hội thao truyền thống viện kỹ thuật 2020-2021 Hình 4. Hội trại truyền thống viện kỹ thuật 2020-2021...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2019-2020 Hình 1. HUTECH TECHSHOW 2019 Hình 2. Hội trại tuyền thống của viện tại Vũng Tàu Hình 3. Hội thao tryền thống của viện Hình 4. Gala văn nghệ "Hát mãi tuổi...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2018-2019 Hình 1. HUTECH TECHSHOW 2018 Hình 2. Gala văn nghệ truyền thống "Tôi yêu tuổi 18" Hình 3. Hội trại truyền thống Hình 4. Hội thao truyền thống...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2017-2018 Hình 1. HUTECH TECHSHOW 2017 Hình 2. Đêm gala văn nghệ "Night Light" Hình 3. Cuộc thi học thuật Thiết kế LED ứng dụng  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×