[ Ngày18-10-2020 ] KÝ KẾT HUTECH - TULOC
KÝ KẾT HỢP TÁC
Trường ĐH Công Nghệ TP.HCMCông Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc


Hình 1 Đại biểu tham dự lễ ký kết Công ty Tú Lộc và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
 
Hình 2. Trao đổi hợp tác giữa Viện Kỹ thuật HUTECH (ĐH Công Nghệ TP.HCM - HUTECH) và Công ty Tú Lộc
 
Hình 3. Ông PGS.TS. Phan Đình Nguyên (HUTECH), Ông Nguyễn Tú Lộc (Công ty Tú Lộc) tiến hành ký kết MoU  

- VKT - 22/10/2020 -
14588667