Ngày hội "Sinh viên HUTECH khỏe" năm 2015-2016
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC NGÀY HỘI “SINH VIÊN HUTECH KHỎE”
NĂM HỌC 2015 - 2016
_____
 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
   1. Mục đích:
Nhằm thực hiện kế hoạch của Hội sinh viên trường năm học 2015 - 2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
   Phát huy các kiến thức, kỹ năng đồng thời bồi dưỡng, phát hiện các nhân tố mới bổ sung, tạo nguồn lực cho hoạt động và công tác hội trong sinh viên.
II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:
   1. Đối tượng tham gia: Sinh viên, hội viên trong nhà trường – Đặc biệt là Sinh viên đăng ký “Sinh viên 5 tốt” .
   2. Thời gian diễn ra: 7g00 ngày 27/03/2016 (Chủ nhật).
   3. Địa điểm: Sảnh A 475A Điện Biên Phủ.
   4. Đăng ký tham dự:
     - Thời gian đăng ký: Từ ngày 6/3 – 23/03/2016.
      - Liên chi Hội các khoa tiến hành hướng dẫn cho Sinh viên đăng ký  và tổng hợp (Theo mẫu, file Excel) gửi về cho Văn phòng Hội Sinh viên Trường (email: dhktcn@hoisinhvien.vn) trước 17g00 ngày 23/03/2016 (Thứ 4).
- Danh sách các Sinh viên tham gia ngày hội sẽ được công bố trên website của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên (http://www.hutech.edu.vn/doantn) ngày 25/03/2016 (Thứ 6).
Bất kỳ trường hợp nào chưa đăng ký hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét tham gia.
 
 
 
 
 
 
  III. NỘI DUNG THI: 
 1. Chạy vượt chướng ngại vật:
  1. Nội dung:
 • Chạy bật cao
 • Chạy vượt rào
 • Bật xa
  1. Quy định:
 • Sinh viên tham gia các phần thi theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
 • Hoàn thành đủ 3/3 phần thi; Các bạn được qua trạm và tiếp tục đến với các phần trò chơi tiếp theo.
 1. Nhảy bao bố
  1. Nội dung :
 • Dùng bao bố nhảy tới vạch mức theo quy định.
  1. Quy định:
 • Sinh viên dùng bao bố nhảy về vạch đích. Nếu bị dừng lại hoặc vấp ngã trước khi tới đích. Sinh viên phải bắt đầu thi lại từ vạch xuất phát.
 • Hoàn thành phần thi, sinh viên được qua trạm và tiếp tục đến với các phần trò chơi tiếp theo.
 1. Nhảy dây các nhân
  1. Nội dung:
 • Sinh viên Nữ: 12 lần/lượt.
 • Sinh viên Nam: 22 lần/lượt.
  1. Quy định:
 • Sinh viên nhảy theo đúng số lần như đã quy định. Nếu bị dừng lại khi chưa hoàn thành phần thi; Sinh viên phải tiếp tục phần thi của mình tới khi hoàn thành đủ số lần thi của mình.
 • Hoàn thành phần thi, sinh viên được qua trạm và tiếp tục đến với các phần trò chơi tiếp theo.
 1. Bóng rổ
  1.  Nội dung:
 • Sinh viên đi bóng theo hình zic zắc (Ban tổ chức sẽ sắp sẵn) tới đích.
  1.  Quy định:
 • Sinh viên rớt bóng ở bất kì đoạn nào trước khi tới đích đều phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát.
 • Hoàn thành phần thi, sinh viên được qua trạm và tiếp tục đến với các phần trò chơi tiếp theo.
         *Lưu ý:
- Sinh viên sẽ được phát thẻ thông hành qua các trạm vào sáng ngày 27/03/2016 (Chủ nhật) trước phần khi tham gia thi.
- Sau mỗi phần thi, Ban tổ chức sẽ tiến hành ký xác nhận qua trạm cho Sinh viên. Đủ chữ ký của các trạm; Sinh viên liên hệ với Ban tổ chức (tại lối đi chính lên sảnh A) để nhận giấy chứng nhận “Sinh viên khỏe”.
- Sinh viên không có trong danh sách đăng ký sẽ không được tham gia thi. Liên chi hội các khoa sẽ chịu trách nhiệm trong quá trình đăng ký.

Link đăng ký trực tiếp:
https://docs.google.com/a/hutech.edu.vn/forms/d/1vfALO7tlHCqZsZxXy1O2lVVB3d9TdkOLj-Ab8u-VYaA/viewform?c=0&w=1
14556624