Ngành Mạng máy tính

 

*Giới thiệu:

Chuyên ngành Mạng máy tính đào tạo chuyên viên quản trị mạng và hệ thống, được đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết và kỹ năng thực hành tốt để thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, các thiết bị mạng hiện đại, các loại hệ thống mạng cũng như kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng.

 


 

*Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Mạng máy tính

                - Kiến trúc máy tính

                - Kỹ thuật lập trình

  • Kiến thức chung của ngành

                - Bảo mật thông tin

                - Phân tích và thiết kế mạng

                - Lập trình

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Lập trình mạng máy tính

                - Hệ điều hành

                - An ninh mạng

 

*Bằng cấp:

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân kỹ sư hoặc cử nhân cao đẳng ngành Mạng máy tính

* Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

*Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên thiết kế và xây dựng hệ thống mạng

- Chuyên viên Quản trị mạng

- Chuyên viên bảo mật các loại hệ thống mạng

- Chuyên viên tư vấn, đào tạo nhân lực quản trị mạng và hệ thống

0