CÔNG TY TNHH ROBERT BOSCH ENGINEERING & BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG
 
Số TT CÔNG VIỆC/NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN
1 Java Software Engineer - Automotive tool 5 Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường Thực tập sinh
Nhân viên chính thức
2 Java Developer-Web Application 5 Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường Thực tập sinh
Nhân viên chính thức
3 Embedded Software Developer 10 Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường Thực tập sinh
Nhân viên chính thức
4 Embedded Software Test Engineer 20 Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường Thực tập sinh
Nhân viên chính thức
5 .NET Developer 5 Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường Thực tập sinh
Nhân viên chính thức
6 C++ Fresher 5 Đã tốt nghiệp Nhân viên chính thức
7 SAP ABAP Fresher 10 Đã tốt nghiệp Nhân viên chính thức
8 SAP FICO Fresher 7 Đã tốt nghiệp Nhân viên chính thức
Đăng ký ứng tuyển tại đây
 
14568996