[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2020] Công Ty Cổ Phần Katalyst thông báo tuyển dụng thực tập/ làm việc
 

Số TT

CÔNG VIỆC/NGÀNH NGHỀ

 

YÊU CẦU

ĐIỀU KIỆN 

01

CNTT

 

Ngôn ngữ lập trình Java

 

02

CNTT

 

Tester: có sở thích kiểm thử chương trình. Từng kiểm thử chương trình Webapplication

 

03

CNTT

 

Tester: kiểm tra dữ liệu

 

Ứng tuyển ngay tại: http://itopenday.hutech.edu.vn/ungtuyen
14584339