CƠ HỘI HỌC HAI NĂM NHẬN BẰNG CỬ NH N AN TOÀN THÔNG TIN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CITYU HOA KỲ DÀNH CHO SINH VIÊN HUTECH
Trường Đại học HUTECH và ký kết cùng trường City University of Seattle, Hoa Kỳ để cùng xúc tiến chương trình liên kết 2+2 dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin, trường Đại học HUTECH

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm
14577301
Đính kèm: