QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TIẾNG ANH CHUYẾN NGÀNH
ACTIVE ENGLISH FOR BUSINESS
 -----
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tên gọi, mục đích, ý nghĩa hoạt động của CLB/ Đội – Nhóm
1. Tên gọi
- Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Tiếng Anh chuyên ngành
- Tên tiếng Anh: Active English for Business
- Tên viết tắt: AEB
2. Mục đích
a. Mục tiêu chung
 • Xây dựng môi trường để sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh tự tin và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và hào hứng
 • Đặc biệt chú trọng tới nhu cầu cập nhật từ vựng chuyên ngành của các thành viên
 • Tạo dựng 1 sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút sinh viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho sinh viên.
b. Mục tiêu cụ thể.
 • Cải thiện kỹ năng nghe, nói, luyện phản xạ ngôn ngữ qua các chủ đề hàng tháng.
 • Với học sinh khá giỏi luyện kỹ năng thuyết trình các nội dung liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh.
3. Ý nghĩa hoạt động của CLB/ Đội – Nhóm
CLB Tiếng Anh chuyên ngành được thành lập với mong muốn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của các bạn sinh viên yêu thích tiếng Anh. Đồng thời, CLB sẽ là môi trường đa sắc màu để sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực bản thân và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.
 
Điều 2: Logo/ Biểu tượng, trụ sở của CLB/ Đội – Nhóm
1. Logo/ Biểu trượng CLB/ Đội – Nhóm
Logo sẽ xuất hiện trên các ấn phẩm của CLB như thẻ thành viên, áo thành viên, các văn bằng, chứng từ liên quan đến CLB.
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 120

2. Trụ sở của CLB/ Đội – Nhóm
Trụ sở hay văn phòng CLB được đặt tại văn phòng Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng.
Điều 3: Cơ chế hoạt động của CLB
1. Quy định về cấp quản lý, cấp chỉ đạo CLB
CLB Tiếng Anh chuyên ngành trực thuộc khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do đó CLB chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng.
Cơ cấu tổ chức của CLB Tiếng Anh chuyên ngành bao gồm Ban Chủ nhiệm CLB và các thành viên, cộng tác viên. CLB Tiếng Anh chuyên ngành được tổ chức và điều hành bởi Ban Chủ nhiệm CLB và chịu sự giám sát, quản lý trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng .
Ban Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh chuyên ngành do toàn thể thành viên CLB bầu ra và được Ban Chủ nhiệm Khoa, Phòng Công tác Sinh viên chuẩn y. Chủ nhiệm CLB là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của CLB. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm có thời gian là 1 năm (theo năm học), tùy theo năng lực, tinh thần, thái độ làm việc mà Ban Chủ nhiệm có thay đổi để phục vụ tốt cho hoạt động chung.
2. Yêu cầu về hoạt động
        Đúng giờ, thiết thực, đầu tư và chuẩn bị cẩn thận về nội dung sinh hoạt
Điều 4: Con dấu của CLB và mẫu chữ ký của Ban đại diện CLB/ Đội - Nhóm
Con dấu của CLB là mộc đỏ, hình chữ nhật, viền đỏ nền trắng chữ đỏ có khắc tên trường , tên khoa và tên câu lạc bộ.
Điều 5: Các loại hình hoạt động
- Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa – văn nghệ của Khoa và Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt CLB bằng tiếng Anh theo các chủ đề khác nhau mỗi tháng 2 lần dưỡi sự hướng dẫn của Ban chủ nhiệm và hỗ trợ của Giảng viên
- Tạo điều kiện cho các thành viên trong CLB có cơ hội tìm hiểu giao lưu qua buổi đi dã ngoại
- Giao lưu với các CLB khác của Khoa để góp phần tăng sự đoàn kết giữa các tập thể.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ/ ĐỘI - NHÓM
Điều 6: Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng:
 • Tập hợp sinh viên toàn trường có cùng sở thích, đam mê và mong muốn trau dồi khả năng tiếng Anh cũng như tiếng anh chuyên ngành.
 • Là nguồn tiếp nhận và cung cấp các nội dung học thuật cho các bên liên quan.
Nhiệm vụ:
 • Phát huy tinh thần tương trợ, đoàn kết trong các hoạt động giữa các thành viên CLB và các CLB khác
 • Xây dựng, phát triển nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng thàng với nhiều chủ để cho các thành viên giao lưu với nhau nhằm bồi dưỡng và phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh của các thành viên.
CHƯƠNG III
HỘI VIÊN
Điều 8: Hội viên
Sinh viên đăng ký tham gia bằng cách download mẫu đăng ký tại VP Khoa hoặc trên facebook và gửi về VP Khoa hoặc địa chỉ email aeb.hutech@gmail.com
Điều 9: Nhiệm vụ của Hội viên
 • Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.
 • Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB.
Điều 10: Quyền lợi của Hội viên
 • Được tham gia vào các hoạt động chính thức của CLB.
 • Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh.
 • Được tham gia các chương trình phối hợp giữa các CLB trong Khoa
 • Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng CLB.
CHƯƠNG IV
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 11: Nguyên tắc hoạt động
 • CLB Tiếng Anh chuyên ngành được tổ chức và hoạt động dưới sự điều hành và hỗ trợ của Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
 • Thành viên tham gia vào CLB trên nguyên tắc tự nguyêṇ.
 • Nội dung hoạt động của CLB đảm bảo các tiêu chí: vui vẻ, mới lạ, sinh động, chủ đề phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề
 Điều 12: Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm/ Ban điều hành
- Ban chủ nhiệm: gồm 1 Chủ nhiệm CLB và 2 Phó chủ nhiệm.
- Các nhóm chuyên môn:
+ Nhóm tư vấn học thuật: gồm Giảng viên phụ trách và ban chủ nhiệm; chịu trách nhiêṃ cung cấp nội dung và các hoạt động cho các chủ đề sinh hoaṭ; tư vấn và hướng dâñ thảo luâṇ trong các buổi sinh hoaṭ.
+ Nhóm thành viên
+ Nhóm cộng tác viên
CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH
Điều 13: Hội phí (Nếu có)
Hội viên câu lạc bộ không phải đóng phí.
Điều 14: Kinh phí CLB/ Đội nhóm
Kinh phí hoạt động do khoa hỗ trợ.
 
                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018
                             
TM. BAN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ/ ĐỘI - NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN
                     (Đã ký)

                                                                  ThS. Nguyễn Hải Nam
14583030
Đính kèm: