KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẦN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK HÈ 2016-2017
Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân.
14582871