TB V/v hướng dẫn qui trình làm BCTT và đăng ký hướng đề tài BCTT khóa CĐ 2016
THÔNG BÁO
 V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập
và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập HK 2
Năm học 2018 - 2019 ; khóa 2016 cao đẳng
 
 Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2016 Cao đẳng khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập. Nay Khoa thông báo đến sinh viên lịch hướng dẫn cụ thể như sau:
 
STTLỚPTHỜI GIANĐỊA ĐIỂM
GIỜNGÀY
116CKTA1; 16CTCA115g00Thứ 5
22/
28/2019
B-09.08
 
 
Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch cụ thể như trên. 
14583148