Danh sách phân giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020
Sinh viên tra cứu GVHD theo đường link sau:  
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
- Chọn năm học 2019-2020
- Nhập mã số sinh viên
- Click chọn xác nhận "Tôi không phải người máy"
- Xem kết quả.
Ghi chú: Đối với những trường hợp sinh viên chưa đăng ký hướng đề tài, sẽ không được phân giảng viên hướng dẫn.
14583157