Khoa Công Nghệ Thông Tin tổ chức họp ban cố vấn học tập (CVHT) và ban quản lý lớp khoa CNTT định kỳ theo Kế hoạch của Khoa

Nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, tư vấn, giáo dục ý thức tự giác học tập và rèn luyện của sinh viên, Khoa Công Nghệ Thông tin tổ chức họp ban cố vấn học tập (CVHT) và ban quản lý lớp khoa CNTT định kỳ theo Kế hoạch của Khoa.

Họp ban CVHT và ban cán sự lớp khoa CNTT
Họp ban CVHT và ban cán sự lớp khoa CNTT định kỳ theo kế hoạch của khoa

Cuộc họp ban CVHT định kỳ đã được nghe các tham luận của các thầy cô là CVHT và ban cán sự của các lớp báo cáo về những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ CVHT thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CVHT của khoa. Qua đó cũng tiến hành thống nhất và xây dựng các kênh trao đổi, liên lạc, hỗ trợ sinh viên được tốt hơn như group facebook, messenger, email, ....

Các kênh trao đổi, liên lạc, hỗ trợ sinh viên
Các kênh trao đổi, liên lạc, hỗ trợ sinh viên

Ngoài ra, hội nghị còn nghe nhiều ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các thầy cô khác trong khoa về vai trò của CVHT trong tình hình hiện nay và nhấn mạnh: CVHT chính là người định hướng giáo dục, xây dựng tập thể tự quản trong sinh viên; để tư vấn tốt cho sinh viên  CVHT phải nắm vững cơ bản chương trình đào tạo, các vấn đề liên quan đến các qui chế, qui định học tập, rèn luyện của sinh viên …
14577595