IVC (ISB VIETNAM) thông báo tuyển dụng
Hiện tại công ty ISB Việt Nam ( IVC) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí  AI Dev (Không yêu cầu kinh nghiệm). Thông tin tuyển dụng xem tại website http://www.isb-vietnam.com.vn/home hoặc theo thông tin đính kèm bên dưới
14577402
Đính kèm: