TB v/v tổ chức hội thảo "Tư vấn, định hướng chuyên ngành Khoa CNTT"
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI THẢO
“TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH KHOA CNTT"

 
Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) dành cho sinh viên chính quy Khoa Công nghệ Thông tin Khóa 2016, và mở rộng mời sinh viên ngành CNTT/ATTT các khóa thuộc Khoa CNTT, Viện Đào tạo Quốc tế, Viện Công nghệ Việt-Nhật.
Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp với Hội Tin học TP.HCM, các doanh nghiệp CNTT, tổ chức hội thảo “Tư vấn Chuyên ngành Khoa Công nghệ Thông tin 2018”.
Diễn giả hội thảo là chuyên gia kinh nghiệm trong nghề đến từ các doanh nghiệp, đại diện Hội Tin học TP.HCM và Lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn/chuyên ngành cùng giao lưu với sinh viên, giải đáp các thắc mắc và triển khai đăng ký chuyên ngành cho sinh viên chính quy khóa 2016.
Là sự kiện đặc biệt ảnh hưởng đến tương lai, góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp sau này của các bạn, đề nghị sinh viên chính quy khoa CNTT khóa 2016 không vắng mặt, chào đón sinh viên các khóa khác tham gia để định hướng tốt nghề nghiệp cho tương lai.
 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14573561