THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, Đồ án lập trình Java. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh...
[THÔNG BÁO] CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1A NĂM HỌC 2023 - 2024 THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1A NĂM HỌC 2023 - 2024 Học kỳ 1A năm học 2023-2024 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án. Sinh viên theo học các môn trong học kỳ vui lòng liên...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K20 Khoa CNTT thông tin đến sinh viên ngành An toàn thông tin và ngành Công nghệ thông tin đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp như sau Điều kiện đăng ký Đồ án tốt nghiệp: Điểm trung bình tích lũy: Tối thiểu 3.2/4.0...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2023-2024) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2023-2024, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa Công...
LỄ TỐT NGHIỆP T09.2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 23/09/2023 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
[THÔNG BÁO] V/v Đăng ký mở lớp theo yêu cầu học phần HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN (CIS104) trong HK1 năm học 2023 - 2024 THÔNG BÁO V/v đăng ký mở lớp theo yêu cầu các học phần trong HK1 năm học 2023-2024 -Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên theo kịp tiến độ của chương trình đào tạo, Khoa CNTT thông báo dự kiến tổ chức các lớp...
THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019 THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019 Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội đồng, báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 22-23, Khoa Công nghệ Thông tin...
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 17/06/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày17/06/2023 Khoa Công nghệ Thông tin...
[THÔNG BÁO] vv TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 (Update) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp - CẬP NHẬT (Học kỳ 2 năm học 2022-2023) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023, Khoa CNTT thông báo đến...
[THÔNG BÁO] vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2B NĂM HỌC 2022 - 2023 THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2B NĂM HỌC 2022 - 2023 Học kỳ 2B năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×