Triển khai Hội thảo/Tham quan cho môn CT KS CNTT/ATTT
Kế hoạch triển khai Hội thảo/ Tham quan cho môn CT KS CNTT/ATTT. Cụ thể:
- Các lớp của Viện ĐT Quốc tế (18DTHQA1,2,3) sẽ tham quan Cty TMA
- Các lớp Viện CN Việt Nhật (18DTHJA1,B1,B2) sẽ tham quan Cty FSoft
- Các lớp của Khoa CNTT tham gia 1 trong 3 buổi hội thảo 
- Lớp liên thông học bình thường theo TKB.
Sinh viên coi file đính kèm, đã có thay đổi so với trước.
14573705