THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019
Sinh viên tất cả các lớp buổi tối ngày 08/08/2019 sẽ được nghỉ học toàn trường.
Ban cán sự lớp thông tin đến sinh viên trong lớp biết để nắm thông tin.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa CNTT
(028) 35120 791

 
14577223