TB V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/Cơ sở HK1 năm học 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/ Cơ sở
học kỳ 1 năm học 2019-2020
 
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án chuyên ngành/Đồ án cơ sở. Nay Khoa CNTT thông báo kế hoạch nộp đồ án và chấm điểm như sau:
1. YÊU CẦU THỰC HIỆN BÁO CÁO
 • Báo báo thực hiện đúng mẫu biểu và in theo hướng dẫn tại đây: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
 • Kèm Phiếu nhật ký theo dõi tiến độ thực hiện đồ án, có chữ ký Giảng viên hướng dẫn cho phép nộp đồ án.
2. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NỘP ĐỒ ÁN
 • Thời gian nộp Đồ án: 07h30-11h30, 13h30-19h00, từ thứ 2 (ngày 02/12/2019) đến thứ 6 (ngày 06/12/2019)
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT (A-02.24) 
 • Nộp file báo cáo PDF tại: https://forms.gle/fsaDD8UNXrFnMjXw8
3. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN
 • Thời gian Chấm Đồ án: Từ ngày 14/12/2019 đến ngày 21/12/2019
 • Địa điểm: Sẽ có thông báo từ Khoa CNTT hoặc Giảng viên hướng dẫn
 • Hình thức chấm: Báo cáo & vấn đáp với Giảng viên hướng dẫn cùng Giảng viên khác. 
4. ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG CNTT HUTECH LẦN 4 NĂM  2019 ”
 • Hội thi tổ chức tại HUTECH gồm 04 bảng thi:
  • Bảng A: Mạng máy tính & An toàn Thông tin
  • Bảng B: Ứng dụng di động
  • Bảng C: Ứng dụng Website & Desktop
  • Bảng D: AIoT & Blockchain (AI, IoT, Blockchain)
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày ngày 02/12/2019 đến ngày 13/12/2019
 • Link đăng ký: http://itgottalent.hutech.edu.vn/
 • Hình thức thi: Báo cáo đề tài trước hội đồng Giám khảo
 • Tổ chức thi & Trao giải: 12h30, thứ 6, ngày 20/12/2019
 • Cơ cấu giải thưởng: Trên 20 giải thưởng trị giá gần 40 triệu đồng
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791)./.
 
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14580326