Lịch chấm đồ án chuyên ngành/ cơ sở của GVHD (Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Mạnh Hùng)

Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Thanh Tùng và thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau:
Thời gian: 7:30 ngày 21 tháng 12 năm 2019 (thứ 7)
Địa điểm: Phòng E1.02.06 (cơ sở khu Công nghệ cao - Quận 9)
Nội dung chuẩn bị:

  1. Slide báo cáo 
  2. Video demo (tối đa 5 phút)
  3. Laptop + nguồn
  4. Các thiết bị khác cần thiết khác cho việc báo cáo đồ án của nhóm

Lưu ý: Sinh viên đến sớm trước 10 phút để phân lịch thứ tự và chuẩn bị bài báo cáo. 
Thời gian báo cáo mỗi đề tài không quá 15 phút
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ GVHD.

14580702